نویسنده = محمدعلی لطف الهی یقین
تعداد مقالات: 5
2. تاثیر استفاده هم زمان مواد افزودنی میکروسیلیس و هوازا بر روی بتن سبک پرلیتی

دوره 10، شماره 1، بهار 1392، صفحه 61-68

مهین قنادی؛ محمدعلی لطف الهی یقین؛ راهب امیری


3. بررسی توزیع ضرایب تمرکز تنش در امتداد پنجه جوش در اتصالات لوله‌ای KTپل‌های خرپائی

دوره 8، شماره 10، زمستان 1389، صفحه 7-18

رسول باقری؛ محمدعلی لطف الهی یقین؛ حمید احمدی


5. ارزیابی کمی آسیب‌پذیری ساختمان‌های بتن مسلح در ارومیه

دوره 2، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 58-64

سید ادریس جوادین؛ محمدعلی لطف الهی یقین