نویسنده = مهین قنادی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر استفاده هم زمان مواد افزودنی میکروسیلیس و هوازا بر روی بتن سبک پرلیتی

دوره 10، شماره 1، بهار 1392، صفحه 61-68

مهین قنادی؛ محمدعلی لطف الهی یقین؛ راهب امیری