نویسنده = طالب مرادی شقاقی
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه رفتار خمشی - برشی تیرهای بتنی و مقایسه نتایج آزمایشگاهی با پیش بینی آیین نامه های مختلف

دوره 18، شماره 1، بهار 1400، صفحه 27-38

یوسف عباسی پروین؛ طالب مرادی شقاقی؛ مسعود پوربابا؛ سعید میررضایی؛ یوسف زندی


2. بررسی آزمایشگاهی و عددی خصوصیات رئولوژیکی و مکانیکی بتن‌های خودتراکم حاوی الیاف فولادی و PET با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

دوره 17، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 81-92

حامد باصر؛ طالب مرادی شقاقی؛ حسن افشین؛ صالح اهری؛ سعید میررضایی


3. بررسی اثرات جایگزینی مقادیر مختلف آهک با مقداری از سیمان در مقاومت بتن

دوره 8، شماره 9، بهار 1389، صفحه 47-60

طالب مرادی شقاقی؛ بهرام محمد پور؛ حامد غفارزاده؛ منصور کیوانی


4. بررسی رفتار ستون‌های فولادی پر شده با بتن CFST

دوره 4، شماره 5، زمستان 1386، صفحه 11-20

طالب مرادی شقاقی؛ فریبرز ناطقی الهی