نویسنده = سعید اصلانپور
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر پارامترهای مؤثر در فاصله بهینه تونلهای موازی

دوره 5، شماره 6، زمستان 1387، صفحه 75-79

سعید اصلانپور