نویسنده = رامین وفائی پور
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه لغزش و تحلیل پایداری و پایدارسازی شیب کیلومتر 2/0 + بزرگراه شمالی تبریز

دوره 4، شماره 5، زمستان 1386، صفحه 39-44

رامین وفائی پور؛ میکائیل یوسف زاده فرد