نویسنده = جواد فهندژسعدی
تعداد مقالات: 1
1. معرفی برنامه تعیین نقطه عملکرد سازه به روش طیف ظرفیت

دوره 3، شماره 3، بهار 1385، صفحه 42-47

جواد فهندژسعدی؛ مرتضی نقی پور