نویسنده = فریبرز ناطقی الهی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رفتار ستون‌های فولادی پر شده با بتن CFST

دوره 4، شماره 5، زمستان 1386، صفحه 11-20

طالب مرادی شقاقی؛ فریبرز ناطقی الهی


2. تأثیر لاغری در ساختمانهای بلند در حالت خطی و دینامیکی

دوره 4، شماره 5، زمستان 1386، صفحه 63-71

مهدی امری؛ عبدالرضا سرو قد مقدم؛ فریبرز ناطقی الهی