نویسنده = صابر پیروتی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر نسبت آب به سیمان در مقاومت سایشی، تخلخل و نفوذپذیری بتن‌های میکرو‌سیلیسی

دوره 10، شماره 1، بهار 1392، صفحه 77-83

ابوالفضل شمسایی؛ محسن نچارچی؛ صابر پیروتی؛ کمال رحمانی