نویسنده = محمدرضا شیدایی
تعداد مقالات: 3
1. بهبود رفتار خرابی شبکه‌های دولایه فضاکار چلیکی با استفاده از ابزارهای محدود کننده نیرو

دوره 11، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 59-66

مهدی درویش هاشمی؛ محمدرضا شیدایی؛ هادی زرین طلا


2. تعیین تعداد بهینه ابزارهای محدود کننده نیرو در بهبود رفتار خرابی شبکه‌های دولایه تخت فضاکار

دوره 10، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 33-39

محمد عزیز افشار؛ محمدرضا شیدایی؛ مهدی درویش هاشمی


3. بررسی تاثیر ناکاملی هندسی اولیه اعضا بر ظرفیت باربری شبکه‌های تخت دولایه فضاکار

دوره 8، شماره 10، دی 1389، صفحه 19-24

فرزاد برزگر جلیلی مقام؛ محمدرضا شیدایی