نویسنده = ابراهیم زرین طلا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی مقاومت چسبندگی بین دو بتن قدیم و جدید

دوره 12، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 11-20

هادی زرین طلا؛ مهدی درویش؛ ابراهیم زرین طلا