نویسنده = علی سیدکاظمی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر فرم چیدمان بادبندی در ارتفاع بر منحنی شکنندگی فروریزش قابهای مهاربندی شده فولادی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 11-18

علی سیدکاظمی؛ سیدرضا هاشمی شاهاندشتی


3. تأثیر میراگر آلیاژ حافظه‌ای هوشمند در استهلاک انرژی و کاهش دامنه ارتعاش قابهای فولادی چند طبقه

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 11-23

علی سیدکاظمی؛ میلاد اسمعیلی؛ سامان افتخار اردبیلی؛ مرتضی حسینعلی بیگی