نویسنده = عباسعلی صادقی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی عملکرد لرزه‌ای مهاربندهای کمانش‌تاب با دو هسته‌ی تسلیمی موازی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-16

کوروش مهدی زاده؛ عباسعلی صادقی؛ سیده وحیده هاشمی


2. بررسی جداسازی پایه در بهبود رفتار ساختمان‌های فولادی تحت تاثیر اعمال زلزله‌هایی با زوایای مختلف

دوره 17، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-12

کوروش مهدی زاده؛ سیده وحیده هاشمی؛ عباسعلی صادقی؛ غلامرضا شوبیری


3. بررسی ضریب رفتار قاب‌های مجهز به مهاربندهای کمانش‌تاب برون‌محور بر مبنای سطوح عملکرد

دوره 17، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-13

وحید صابری؛ حمید صابری؛ عباسعلی صادقی؛ سیده وحیده هاشمی


4. بررسی میزان خطای روش‌های تحلیل لرزه‌ای در سازه‌‌های میان مرتبه با نامنظمی سختی جانبی

دوره 17، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 25-32

وحید صابری؛ حمید صابری؛ عباسعلی صادقی؛ محمدرضا نوری


5. بررسی عوامل موثر بر شکل‌پذیری دیوار برشی فولادی با ورق‌ موج‌دار تحت بارگذاری چرخه‌ای

دوره 17، شماره 1، بهار 1399، صفحه 55-69

زمان مجیدی نیا؛ کوروش مهدی زاده؛ عباسعلی صادقی؛ سیده وحیده هاشمی


6. بررسی نقش دیوار برشی فولادی در امکان رخداد خرابی پیش‌رونده در قاب‌های خمشی فولادی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 45-67

کوروش مهدی زاده؛ سیده وحیده هاشمی؛ عباسعلی صادقی


7. بررسی پدیده‌ی تأخیر برشی در سازه‌های بتن‌آرمه بلند‌مرتبه با سیستم لوله در لوله تحت اثر بار باد

دوره 16، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 51-63

کوروش مهدی زاده؛ سیده وحیده هاشمی؛ عباسعلی صادقی