نویسنده = محمدرضا هاشمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ضریب رفتار قاب‏ خمشی فولادی تحت اثر هندسه سازه

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 26-26

بابک حسام زاده؛ محمدرضا هاشمی