نویسنده = آرش دلیلی اسگویی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین طیف غالب موج در طراحی جکت‌ها از نظر برش پایه

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-6

آرش دلیلی اسگویی؛ احمد ملکی؛ رامین وفائی پور