نویسنده = میلاد سیداسماعیلی
تعداد مقالات: 1
1. عملکرد الگوهای مختلف نوارهای FRP در تقویت تیر همبند دیوار برشی کوپله

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 55-64

میلاد سیداسماعیلی؛ سهیل منجمی نژاد؛ منوچهر بهرویان