کلیدواژه‌ها = دوام
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه آزمایشگاهی خواص مکانیکی و دوام بتن حاوی دوده سیلیسی و الیاف بارچیپ

دوره 16، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 33-43

سید احمد اشتاء؛ علی سلیقه زاده


3. بررسی برخی اثرات استفاده از متاکائولین بعنوان پوزولان در بتن

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 57-66

غلامرضا صغیر شمس آبادی؛ عبدالکزیم عباسی دزفولی


4. بررسی درصد بهینه الیاف فولادی و تاثیرات آنها بر دوام بتن های سبک

دوره 10، شماره 1، بهار 1392، صفحه 27-32

علی قدس؛ ساناز چهکندی؛ همایون نوایی