کلیدواژه‌ها = میکروسیلیس
تعداد مقالات: 7
6. تاثیر استفاده هم زمان مواد افزودنی میکروسیلیس و هوازا بر روی بتن سبک پرلیتی

دوره 10، شماره 1، بهار 1392، صفحه 61-68

مهین قنادی؛ محمدعلی لطف الهی یقین؛ راهب امیری


7. تأثیر نسبت آب به سیمان در مقاومت سایشی، تخلخل و نفوذپذیری بتن‌های میکرو‌سیلیسی

دوره 10، شماره 1، بهار 1392، صفحه 77-83

ابوالفضل شمسایی؛ محسن نچارچی؛ صابر پیروتی؛ کمال رحمانی