کلیدواژه‌ها = تحلیل تاریخچه زمانی
تعداد مقالات: 5
2. بهترین معیارهای شدت زلزله برای ارزیابی لرزه‌ای پل‌های چند دهانه بتنی شاه تیر جعبه‌ای با تاکید بر زلزله‌های حوزه نزدیک

دوره 18، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 31-46

هودین ملک زاده؛ حسن عباسی؛ محمود حسینی؛ آرمین عظیمی نژاد؛ محمد رضا ادیب رمضانی


3. اثر جایگیری در ارتفاع میراگرهای جرمی بر روی کارایی آن‌ها در سازه‌های چند درجه آزادی

دوره 18، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 59-67

مرتضی بیگلی؛ فرزان حداد شرق؛ فیاض رحیم زاده رفوئی