کلیدواژه‌ها = حرکات زمین
تعداد مقالات: 1
1. پاسخ دینامیکی پل‌ها به حرکات زمین در نزدیکی گسل و با راستاداری پیشرونده

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-12

محمد حاجعلی؛ عبدالرحیم جلالی؛ احمد ملکی