کلیدواژه‌ها = بهسازی خاکریزهای راه آهن
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل دینامیکی خاکریزهای بلند راه‌آهن بهسازی شده با ریزشمع

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 51-56

حامد استوار؛ محمدرضا مطهری