کلیدواژه‌ها = Lateral Pressure of Soil
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار دیوار حائل وزنی بتنی تحت بارگذاری لرزه‌ای و مجاز بودن تغییر مکان‌های افقی آن

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 67-75

سینا خلیل زاده؛ حمید سعیدیان؛ سعید سعیدیان