کلیدواژه‌ها = دیوار برشی فولادی
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل غیرخطی دیوارهای برشی فولادی دارای انحنای نامنظم تحت بارهای دینامیکی

دوره 18، شماره 1، بهار 1400، صفحه 15-26

فرهاد جیره؛ ضیاءالدین زمان زاده؛ مجید عیسی زاده فر


4. بررسی عوامل موثر بر شکل‌پذیری دیوار برشی فولادی با ورق‌ موج‌دار تحت بارگذاری چرخه‌ای

دوره 17، شماره 1، بهار 1399، صفحه 55-69

زمان مجیدی نیا؛ کوروش مهدی زاده؛ عباسعلی صادقی؛ سیده وحیده هاشمی


5. بررسی نقش دیوار برشی فولادی در امکان رخداد خرابی پیش‌رونده در قاب‌های خمشی فولادی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 45-67

کوروش مهدی زاده؛ سیده وحیده هاشمی؛ عباسعلی صادقی