تعداد مقالات: 257
32. بررسی توزیع ضرایب تمرکز تنش در امتداد پنجه جوش در اتصالات لوله‌ای KTپل‌های خرپائی

دوره 8، شماره 10، زمستان 1389، صفحه 7-18

رسول باقری؛ محمدعلی لطف الهی یقین؛ حمید احمدی


35. بررسی رسوب‌گذاری در مخزن سدها با استفاده از تحلیل عددی دو بعدی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 8-14

نوبخت بختیاری؛ باقر نیکوفر


40. بررسی آزمایشگاهی رفتار گروه شمع در خاک ماسه‌ای تحت بارهای جانبی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 9-20

امیر وکیلی؛ محمدعلی زمردیان؛ محمدحسین احمدی


43. مطالعه آزمایشگاهی رفتار تغییر حجم و فشار تورمی خاک‌های رسی کوبیده شده

دوره 1، شماره 1، پاییز 1383، صفحه 10-15

ایمان عشایری؛ شهاب الدین یثربی


46. بررسی رفتار ستون‌های فولادی پر شده با بتن CFST

دوره 4، شماره 5، زمستان 1386، صفحه 11-20

طالب مرادی شقاقی؛ فریبرز ناطقی الهی


47. بررسی رفتار فیزیکی و مکانیکی بتون فاقد ریزدانه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 11-19

عبداله کیوانی


48. بررسی آزمایشگاهی مقاومت چسبندگی بین دو بتن قدیم و جدید

دوره 12، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 11-20

هادی زرین طلا؛ مهدی درویش؛ ابراهیم زرین طلا


49. تأثیر میراگر آلیاژ حافظه‌ای هوشمند در استهلاک انرژی و کاهش دامنه ارتعاش قابهای فولادی چند طبقه

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 11-23

علی سیدکاظمی؛ میلاد اسمعیلی؛ سامان افتخار اردبیلی؛ مرتضی حسینعلی بیگی