تعداد مقالات: 257
151. بکارگیری المان‌های محدود در بررسی اثر بازشو روی دال‌های بتن آرمه

دوره 1، شماره 1، پاییز 1383، صفحه 38-43

محمدعلی لطف الهی یقین؛ حمیدرضا گلگون


152. اثر الیاف فلزی بر پارامترهای مقاومتی (فشاری- کششی) بلوک های بتنی سبک و ارائه طرح اختلاط بهینه آنها

دوره 8، شماره 9، بهار 1389، صفحه 39-45

محمدحسین متین پور؛ نوید عبدالرحیم پور حکیمی؛ سجاد قدیمی باویل علیائی؛ کیومرث جعفر پور


153. تحلیل کامپیوتری پدیده ضربه قوچ در تاسیسات توربین برق- آبی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 39-43

یوسف حسن زاده؛ سعید عباسی


154. استفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی گروه شمعها

دوره 10، شماره 1، بهار 1392، صفحه 41-49

مهدی جهانگیرپور؛ امین سوداگر؛ علی اکبر حشمتی؛ حسین صالح زاده


155. بررسی احتمال خطر پدیده سیل در طرح‌های هیدرولوژی و مهندسی منابع آب

دوره 5، شماره 6، زمستان 1387، صفحه 41-47

سید جمیل قادری؛ محمدرضا بهفروز


156. معرفی برنامه تعیین نقطه عملکرد سازه به روش طیف ظرفیت

دوره 3، شماره 3، بهار 1385، صفحه 42-47

جواد فهندژسعدی؛ مرتضی نقی پور


157. آنالیز و طراحی ستون‌های جدار نازک بتنی با اشکال مختلف دارای بتن با مقاومت بالا

دوره 2، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 42-49

علی اکبر مقصودی؛ هومان رضائیان


161. بررسی اثر الگوهای مختلف سخت کننده‌ها در رفتار دیوار برشی فولادی

دوره 8، شماره 10، زمستان 1389، صفحه 47-55

ارژنگ صادقی؛ رضا باقر ملکی


162. بررسی روش NSM برای تقویت تیرهای بتنی دوسر گیردار با میله‌های کامپوزیتCFRP

دوره 12، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 47-54

محمدکاظم شربتدار؛ محمدرضا محمدیان


163. ارزیابی رفتار مقاومت فشاری بتن سبک سازه‌ای متشکل از پرلیت، لیکا، الیاف فلزی و میکروسیلیس

دوره 15، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 47-56

حسین شاددل؛ میلاد خیری قوجه بیگلو؛ عبدالله عنایتی تکله


166. مدلسازی و شناسایی ترک در تیرها با استفاده از روش دو مرحله‌ای

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 49-59

سیامک قدیمی؛ سید سینا کورهلی


169. تحلیل دینامیکی خاکریزهای بلند راه‌آهن بهسازی شده با ریزشمع

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 51-56

حامد استوار؛ محمدرضا مطهری


171. بررسی پدیده‌ی تأخیر برشی در سازه‌های بتن‌آرمه بلند‌مرتبه با سیستم لوله در لوله تحت اثر بار باد

دوره 16، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 51-63

کوروش مهدی زاده؛ سیده وحیده هاشمی؛ عباسعلی صادقی


173. تشخیص محل و عمق ترک در سازه‌ها با استفاده از انرژی کرنشی مودال و فرکانس

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 55-63

سیامک قدیمی؛ سید سینا کورهلی


174. بررسی ضریب نامعینی در ساختمان‌های بتنی با سیستم سازه‌ای غیر موازی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 55-60

عظیم بنی جلالی؛ سید سینا کورهلی