بررسی عددی تاثیر شکل و ابعاد بازشوها درشکل پذیری لرزه‌ای اتصالات ستون و دال بتنی مسلح شده با تقویت کننده ها و بولتهای برشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده:    دال‌های بتن آرمه از مهمترین اجزاء سازه‌های بتنی محسوب می‌شوند. اجرای دال تخت به خاطر سادگی قالب‌بندی و سهولت آرماتور‌گذاری آسان‌تر از دال‌های دیگر بوده و اقتصادی‌تر می‌باشد ضمنا در ساختمان‌های با پلان‌های نسبتا نا‌منظم از سازه‌های ستون- دال تخت زیاد استفاده می‌شود. متاسفانه این نوع از سازه‌ها در شکست برش پانچینگ مستعد هستند. ولی با تقویت کننده‌های برشی می‌توان این شکست ترد را کنترل کرد. بولت‌های برشی یک نوع از این تقویت کننده‌ها می‌باشند که در این تحقیق به تاثیر آنها بر روی دال پرداخته شده است. از سوی دیگر اغلب به دلیل عبور کانال تهویه هوا، آب و برق به طبقات بالا در دال‌ها بازشوهایی قرار داده می‌شود. وجود بازشوها، شکل و ابعاد آنها در محل اتصال دال به ستون در مقاومت و شکل‌پذیری دال موثر می‌باشد. این نمونه‌ها تحت بار محوری  و بارهای جانبی سیکلی قرار گرفته‌اند. بار گرانشی در طول آنالیز ثابت بوده و بارهای جانبی افزایش می‌یابند. حداکثر تنش ایجاد شده و جابه‌جایی و خیز در نقاط مختلف از دال  و شکل‌پذیری نمونه‌ها باهم مقایسه شده است. نتایج آنالیز و خروجی‌ها نشان داده‌اند که بولت‌های برشی می‌توانند ظرفیت مقاومت دال در حداکثر بار جانبی و شکل‌پذیری دال را افزایش دهند. و مد شکست را در اتصالات دال- ستون تغییر دهند. ابعاد بازشو مربعی هرچه کوچکتر باشد بهتر بوده و بازشو دایره ای نسبت به بازشو مربعی با مساحت یکسان شکل‌پذیری بیشتری در دال ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Study of the Position and Dimensions of the Openings on the Seismic Ductility of the Reinforced Concrete Slab - Column Connections Having Flexural Reinforcing and Shear Bolts

نویسندگان [English]

  • Nasibe motazaker
  • mohamadali lotfolahiyagin
چکیده [English]

ABSTRACT
 

 
      Concrete slabs are of the main components of  the concrete structures. Implementing flat  slab is more simple and economic than other ones owing to it’s ease of formatting. Furthermore, the flat slabs mostly utilized in the buildings with relatively irregular plans of flat slab- column structures. Unfortunately, the typical structures are ready to punching are prone to shear failure, but such shear brittle failure can be controlled by reinforcing the shear. Shear bolts is a shear strengthening method the influence of which on the slabs has been investigated in the present study. In practical situations, it is often necessary to create openings in slab to allow electrical, water or air conditioning ducts to go through floors. The existence of openings and their form along with their dimensions and slab-column connections impact the strength and ductility of the slabs. These specimens were placed  under vertical load and cyclic lateral  loads. The vertical load for each specimen was kept  and cyclic lateral load increased. When the peak tension created, displacement in different points of slab and ductility were compared among different specimens. The analysis results show that shear bolts can increase lateral peak load resisting capacity, the lateral drift capacity  at peak load, and also the ductility of the slab-column connections. Shear bolts also change the failure mode of the slab-column connections. Shear bolts capacity of the slab resist the lateral loads increases. The square opening dimensions are smaller better and circular opening more ductility to square opening one with same space.                                                

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Concrete slab
  • Opening
  • Shear bolts
  • Punching shear
  • ductility