تعیین موقعیت بهینه میراگرجرمی تنظیم شده به منظور بهبود رفتار لرزه‌ای سازه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده:      در این مقاله موقعیت بهینه میراگرهای جرمی تنظیم شده در کنترل رفتار لرزه‌ای سازه‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است بدین منظور سازه‌های فولادی 3، 7 و 15 طبقه که در بر گیرنده پریودهای طبیعی مختلف می باشند در نرم افزار ETABS به روش تنش مجاز طراحی گردیده و به همراه سیستم میراگر جرمی تنظیم شده با مقاطع بدست آمده از طراحی، در نرم افزار اجزای محدود    Openseesکه دارای قابلیت بالا در انجام تحلیل‌های غیر خطی دینامیکی می‌باشد، مدل سازی شده و تحت شتاب‌نگاشت‌های مختلف قرار گرفته است. در تحقیق حاضر پس از انجام آنالیزهای دینامیکی متعدد بر روی مدل های با ترکیبات مختلف میراگرهای جرمی تنظیم شده در پلان بام، نتایج حاصل از ترکیبات مختلف قرارگیری در جهت کاهش پاسخ لرزه‌ای سازه‌های مورد نظر مقایسه شده و بهینه ترین موقعیت در قرارگیری میراگرهای جرمی تنظیم شده براساس معیار کاهش دریفت طبقات مشخص گردید که نتایج نشان می دهد مرکز جرم با توجه به در نظرگیری تقارن، بهترین موقعیت در پلان سازه های مورد بررسی جهت کاهش دریفت طبقات می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Optimum Position of Tuned Mass Damper with the Aim of Improving the Seismic Behavior of the Structures

نویسندگان [English]

  • Ahmad maleki
  • mehdi Asadpour
  • rasoul kodayadi
چکیده [English]

ABSTRACT
 
     The present paper attempts at investigating the position of tuned mass dampers in controlling the seismic behavior of the structures. Three buildings of 3, 7 and 15 stories  with various natural periods, were designed according to the allowed stress design method employing the ETABS. Designed sections and tuned mass dampers were modeled in opensees finite element analysis software, and finally subjected to several accelerograms. After conducting a number of dynamic analyses with various combinations of tuned mass dampers on the roof plan, the results were compared to other combinations of tuned mass damper location aiming to reduce the seismic response of the buildings. Optimum positions were selected according to the drift reduction criterion of the stories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tuned mass dampers
  • Passive control
  • Optimizing mass damper position
  • OpenSees