بررسی شاخص خسارت در ساختمان‌های بتنی مسلح دارای دیوار برشی با شکل‌پذیری متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
  با توجه به لرزه‌خیزی کشور ایران و آسیب‌های وارده بر ساختمان‌های مختلف در زلزله‌های گذشته لزوم توجه به آسیب‌پذیری ساختمان‌ها با توجه به پیشرفت‌های صورت گرفته در مهندسی زلزله امری حیاتی است. نظربه استفاده روز افزون از ساختمان‌های بتن‌آرمه در ایران، در این مقاله سه قاب 6 و 12 و 18 طبقه با سیستم قاب خمشی بتنی با دیوار برشی انتخاب و پس از طراحی براساس مقررات ملی مبحث نهم واستاندارد  2800 ایران، توسط نرم‌افزار IDARC با قابلیت انجام تحلیل دینامیکی غیر‌خطی مدل‌سازی  شده است. سپس با انتخاب شتاب نگاشت‌های سازگار با شرایط تکتونیک ایران سعی شده است تا خسارت‌پذیری این سازه‌ها با انجام تحلیل‌های دینامیکی غیر‌خطی مورد بررسی قرار گیرد.
 لازم بذکر است در این مقاله شاخص خسارت انگ- پارک بعنوان یک شاخص معتبر در بررسی خسارت‌پذیری سیستم‌های بتن‌آرمه مورد استفاده قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Damage Index in RC Shear Wall Structures with Intermediate Ductility

نویسندگان [English]

  • Mostafa shekari
  • saman yagmae
  • Hamed torabi
چکیده [English]

Abstract
Regarding the seismic hazard potential of Iran region and the damage exerted on the buildings during previous earthquakes, the developments of seismic engineering and vulnerability of buildings should be further taken into account. Due to the increasing use of reinforced concrete buildings in Iran, three 6.12.18 stories concrete flexural frames with shear wall system were selected and after designing based on 9th capture of Iranian national codes and the 2800 standard code were simulated via IDARC software with the capability of nonlinear dynamic analysis. After choosing the reliable accelographs adjustment with Iran tectonic conditions the damage estimates of these structures were investigated through performing nonlinear dynamic analysis. Note that the Ang-Park damage index was used as a reliable criteria for investigation of seismic response of reinforced concrete systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: damage index
  • RC shear wall structures
  • intermediate ductility