طراحی معکوس تیرها و شبکه ها به لحاظ تامین شرایط مقاومت و تغییر شکل همزمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
 هدف از این مقاله ارائه یک روش جدید برای تحلیل و طراحی تیرها و شبکه‌ها  می‌باشد.  نقطه تمایز این روش با روش‌های متعارف طراحی این قبیل سازه‌ها، در این خواهد بود که در روش‌های متعارف طراحی، معمولا بسته به نوع سازه، ابتدا یکی از دو شرط مقاومت و یا سختی تامین شده و سپس شرط دوم  بررسی  می‌شود  در‌حالی که در این روش، هر دو شرط مقاومت و سختی در مورد تیرها  همچنین در مورد تیر ستون‌ها، شرط پایداری را نیز  به طور همزمان تامین می‌نماید. در ادامه با حل یک مثال و مقایسه آن با تحلیل های موجود، کارآئی روش نشان داده شده است.  در نتیجه  روش طرح معکوس را می‌توان به راحتی به عنوان یکی از روشهای اقتصادی و آسان برای تحلیل و طراحی تیرها، ستون‌ها و شبکه‌ها با شرایط مرزی و بارگذاری مختلف مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reverse Design of Beams and Networks to Provide Strength and Simultaneous Deformation

نویسندگان [English]

  • Nobakht Bakhtiyari
  • Hassan mosavi aslemir
چکیده [English]

Abstract
This paper presents a new method for the analysis and design of beams and networks.  In this method, both the strength and stiffness of the beams as well as the condition of the beam column simultaneously provides the stability condition. Through an example and comparison with available analyses, the efficiency of the method is shown. It can be seen that as a quick, economical and easy method, this method can be used for the analysis and design of beams and columns with different boundary conditions, and other structures including frames and continuous beams.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: reverse plan
  • Beams
  • networks
  • Strength
  • Stiffness
  • deformation