مقاوم‌سازی ستون‌های بتن آرمه با استفاده از تکنیک غلاف‌بندی بتنی و فولادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقاوم‌سازی سازه‌های ضعیف، که ممکن است بدلیل تغییر آیین‌نامه‌های طراحی یا ضعف در اجرای سازه‌ها به وجود آمده باشد، یا به دلیل افزایش طبقات آن نیاز به تقویت و مقاوم‎سازی داشته باشد و یا آسیب دیدن ساختمان در اثر خوردگی فولاد آن باشد، یک موضوع مهم و ضروری می‌باشد. این مقاوم‌سازی ممکن است قبل از وقوع زلزله و یا به صورت ترمیم اعضای آسیب‌دیده آنها بعد از زلزله صورت پذیرد. در ساختمان‌ها ستون‌ها از جمله المان‌های آسیب‌پذیر در برابر زلزله هستند. افزایش ظرفیت محوری و شکل‌پذیری ستون‌های بتن آرمه می‌تواند در تقویت کل سازه موثر واقع شود. در سال‌های اخیر روش‌های مختلفی برای ترمیم یا تقویت ستون‌ها ارایه شده و نظریات متعددی در مورد افزایش ظرفیت محوری آنها بیان گردیده است. یکی از این روش‌ها استفاده از غلاف‌بندی بتنی، با میلگردها یا پروفیل‌های فلزی است. همچنین استفاده از روش‌های اقتصادی و اجرایی یک امرحیاتی در مقاوم‌سازی سازه‌ها می‌باشد. اعمال این روش مقاوم‌سازی بر روی ستون‌های ضعیف یا آسیب‌دیده، باعث بهبود ظرفیت‌های محوری، برشی و افزایش شکل‌پذیری این ستون‌ها منجر می‌شود. در این مقاله انواع ستون‌های مختلف که نیاز به مقاوم‌سازی داشتند در مقیاس کوچکتر، به تعداد 12 نمونه در آزمایشگاه ساخته شده و سپس این ستون‌ها با استفاده از غلاف‌بندی، مقاوم‌سازی شده‌اند. ظرفیت نهایی محوری ستون‌ها قبل از مقاوم‌سازی (ستون‌های اولیه ضعیف) و بعد از انجام مقاوم‌سازی، توسط دستگاه پرس تعیین و با هم مقایسه شده‌اند. در نهایت مزایا و معایب روش مقاوم‌سازی با غلاف‌بندی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است.

عنوان مقاله [English]

Retrofitting of Reinforced Concrete Columns Using Steel and Concrete Jacketing Tchnique

نویسنده [English]

  • Masoud pourbaba
چکیده [English]

Retrofitting structures is an important issue. Structural weakness may be due to changes in design codes or defects in implementation. Adding structural floors to the existing structures may also lead to the need for strengthening and retrofitting. Retrofitting is possible before the earthquake or may take place as rehabilitation of damaged members after earthquake. Elements such as columns in buildings are vulnerable to earthquakes. Increasing the ductility and load bearing capacity of reinforced concrete columns can be effective in strengthening the entire structures. In recent years several methods for repairing or strengthening the columns have been presented and several theories have been proposed about increasing their load bearing capacity. One of these methods is using reinforced concerte or steel profile jacketing technique. Retrofitting methods also should be applicable and cost effective. This method of retrofitting on weak or damaged columns improves the axial and shear load bearing capacity and increases the ductility. In this research 12 column specimens in small scales were prepared in laboratory and retrofitted using jacketing technique. Load bearing capacity of the specimens before and after retrofitting were calculated and compared. Finally advantages and disadvantages of this method were investigated using experimental test results.