بررسی تاثیر Imperfection و Strain Hardening در رفتار قابهای دارای مهاربند SCBF , BRB

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله رفتار غیر خطی- غیر الاستیک قابهای مهاربندی شده ویژه هم مرکز SCBF با قابهای مهاربندی شده ضد کمانشی BRBF مقایسه شده است. سازه های مختلفی با تعداد متفاوتی طبقه که قبلا بوسیله آیین نامه های موجود طراحی گردیده بودند، بوسیله نرم افزار OPENSEES آنالیز استاتیکی غیر خطی شده و رفتار بار افزون و چرخه ای آنها برای هر دو نوع مهاربند تعیین گردیدند. مقایسه نتایج، حاکی از رفتار شکل  پذیرتر و پایدارتر مهاربند ضد کمانشی نسبت به بادبند معمولی می باشد. همچنین اثر میزان نقص هندسی اولیه بادبند و میزان سخت شوندگی کرنشی بادبند بر رفتار سازه ها بررسی شده و رفتار بار افزون و چرخه ای آنها تعیین شدند.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Geometrical Imperfection and Strain Hardening on the In- Elastic Behavior of the BRB and SCBF Bracing Systems.

نویسندگان [English]

  • Ali Davaran
  • javad Hasanzadeh
  • mohammad jafar rafizade