مطالعات آزمایشگاهی تغییرات نفوذپذیری هسته رسی سد خاکی- سنگریزه‌ای ارومیه تحت اثر تنش‌های مؤثر وارده توسط دستگاه نفوذپذیری سه محوری با دیواره انعطاف‌پذیر (Tri Flez2)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سد خاکی- سنگریزه‌ای شهر چای ارومیه بر روی رودخانه شهرچای در 15 کیلومتری غرب شهرستان ارومیه با هسته آببند رسی در حال ساخت است. در این مطالعه با استفاده از یک سری آزمایشات آزمایشگاهی، نفوذپذیری مصالح هسته مرکزی سد توسط دستگاه نفوذپذیری سه محوری با دیواره انعطاف‌پذیر (Tri Flex2) مورد بررسی قرار گرفت. در هر سری آزمایش، سه نمونه بطور همزمان در داخل محفظ دستگاه قرار گرفته و تحت تنش مؤثر مشخص و گرادیان هیدرولیکی 10 مورد آزمایش قرار گرفتند. برای هر سری آزمایش با سه نمونه ثابت، تنش‌های مؤثر از 50 تا 250 کیلوپاسکال با بازه تغییراتی 50 کیلوپاسکال، متغیر بودند. منحنی‌های حاصل از تغییرات تنش مؤثر- نفوذپذیری برای هر نمونه آزمایش نشان دادند که با افزایش تنش مؤثر از 50 به 250 کیلوپاسکال، نفوذپذیری نمونه‌ها به ترتیب از (m/s) 10-10 * 3/4  کاهش می‌یابد. نتایج هر سه سری از آزمایشات بیانگر کاهش اثر تنش مؤثر بر روی نفوذپذیری در تنش‌های بالای 250 کیلوپاسکال بود.

عنوان مقاله [English]

The Laboratory study of the effect of the effective stress on decrease of permeability of the Urmia Earthfill Dam Central Clayey Core, Using the Flexible Wall Permeability apparatus

نویسندگان [English]

  • siyamak zadkarimi
  • Kazem Bado