بررسی آلودگی هوای ناشی از کارخانه سیمان ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

کارخانه های سیمان بعنوان یکی از منابع ثابت آلاینده هوا روزانه مقادیر متنهابهی از انواع آلاینده ها را وارد هوا می کنند. علاوه بر آلاینده های گازی مانند اکسیدهای کربن، گوگورد و نیتروژن، مقدار زیادی ذرات جامد از دودکش این کارخانه ها خارج و در هوا پخش و بمرور در زمین های اطراف می نشیند. در این مقاله به انواع آلودگی های ناشی از کارخانه سیمان ارومیه پرداخته شده و مقدار ذرات جامد نشست کرده روی زمین در پایین دست دودکش (در جهت باد) با توجه به شرایط و عوامل دخیل در مسئله بررسی شده است. مطالعه بیانگر این است که مقدار ذرات معلق جامد بمراتب بیشتر از آلاینده های گازی است و در واقع بعنوان عامل تعیین کننده آلودگی مطرح می باشد و به همین دلیل طراحی و ساخت دستگاه های کنترل کننده ذرات، مانند سیکلون ها (ته نشین کننده های سانتریفیوژی) یا الکتروفیلترها برای این کارخانه امری ضروری است

عنوان مقاله [English]

Study of Air Contamination Spring from “Uromia Cement Factory”

نویسنده [English]

  • farhad Gazi