بررسی احتمال خطر پدیده سیل در طرح‌های هیدرولوژی و مهندسی منابع آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بررسی احتمال خطر و تحلیل فراوانی وقوع سیلاب‌ها به منظور طراحی تأسیساتی است که در مناطق سیل‌خیز قرار گرفته‌اند. در طرح‌های هیدرولوژی و مهندسی منابع آب، قبل از همه لازم است درباره فراوانی وقوع رویدادها یا به عبارت دیگر، دوره برگشت آنها تصمیم گرفت. در این مقاله نحوه تهیه منحنی فراوانی تجمعی تشریح و احتمال و دوره برگشت و همچنین اشتباهات مربوط به مقادیر کوچک احتمال مورد بحث قرار می‌گیرد. به علاوه کاربرد نظریه احتمالات در مورد احتمال خطر مربوط به سیل در پروژه‌های هیدرولوژی و منابع آب از نظر می‌گذرد. جدول و نموداری تنظیم و ارائه شده است که دوره برگشت را بر حسب عمر مورد انتظار طرح برای سطوح مختلف احتمال بدست می‌دهد.

عنوان مقاله [English]

Studying Risk of Flood in Hydrologycal and Water Resources Engineering Projects

نویسندگان [English]

  • jamil Ghaderi
  • Mohammadreza behfaroz
چکیده [English]

Studying Risk and Frequency analysis of Flood is done in order to design structures located in Floody lands. In hydrological and water resources engineering projects, first of all, we Should determine frequency of this phenomenon- their return period.
In this research, the method of planning, the cumulative freguency curve is explained and probability and return period and errors concerning small quantities of probability are discussed.
In addition, the application of probability theory about risk of flood in hydrological and water resources projects Will be investigated.
A table and diagram is designed and presented to describe return period according to expected life of the plan for different levels of probability.