بررسی روشهای بهسازی ساختمانهای مصالح بنایی بدون کلاف‌بندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    احداث ساختمانهای با مصالح بنایی در سطح وسیعی در کشور ما در حال اجراست و طبق آمارهای موجود، در حال حاضر یکی از پر تعدادترین نوع ساختمانها را در کشور تشکیل می‌دهند. آموزه‌های زلزله‌های گذشته حاکی از خسارات مالی و جانی فراوان این ساختمانها داشته که خود نشان از عملکرد نامناسب آنها بوده است. از طرفی رفتار پیچیده آنها که ناشی از رفتار ناهمگن، غیر خطی و صفحه‌ای بودن اجزاء آنهاست، باعث آن شده است که ساختمانهای با مصالح بنایی در ردیف ساختمانهای آسیب‌پذیر در برابر زلزله قرار گیرد، پس می‌توان گفت که بررسی این نوع ساختمانها چه برای طراحی ساختمانهایی که بعداً ساخته خواهند شد و چه برای مقاوم‌سازی ساختمانهای موجود ضروری به نظر می‌رسد. در این مقاله، ارزیابی آسیب‌پذیری ساختمانهای با مصالح بنایی غیر مسلح با استفاده از منحنی ظرفیت ساختمان که معرف مقاومت لرزه‌ای آنها نیز هست، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه نحوه به دست آوردن خصوصیات مکانیکی و منحنی‌های مقاومت برشی دیوارهای کلاف‌بندی شده به منظور برداشتن گام اول در جهت مدل‌سازی بیان می‌گردد. در مراحل بعد نحوه مدلسازی سه‌بعدی این ساختمانها با استفاده از نرم‌افزار مهندسی SAP 2000، که می‌تواند گامی موثر در جهت شناخت رفتار آنها، در حالتها و ابعاد مختلف کلاف‌گذاری باشد، بررسی می‌شود. سپس با تحلیل استاتیکی غیر خطی آنها و بررسی مدلهای تحلیل شده می‌توان به تغییر مکان نسبی طبقات، میزان شکل‌پذیری و مکانیزم شکست در ساختمان دست یافت، که از جمله نتایج به دست آمده می‌توان به این مورد اشاره کرد که کاهش ابعاد کلافهای افقی باعث کاهش اتلاف انرژی و شکل‌پذیری در ساختمان می‌گردد و هنگامی که ابعاد کلاف‌های افقی و قائم با هم برابر و مساوی ضخامت دیوار می‌باشد از لحاظ تغییر مکان نسبی و شکل‌پذیری در ساختمان بهترین حالت مشاهده می‌شود، همچنین در ساختمانهایی که ابعاد کلاف‌های قائم آنها ضعیف بوده و کمتر از ضخامت دیوار می‌باشد، مکانیزم شکست در کلافها همراه با دیوارها و بیشتر در طبقه اول اتفاق افتاده است، به طوری که در تعدادی از مدلها، کلافها و دیوارهای طبقه دوم آسیبی ندیده‌اند.

عنوان مقاله [English]

A Study Of Upgrading Methods Of Masonry Buildings without Shringing

نویسندگان [English]

  • Abdolreza satogagam
  • Masod makarchiyan
  • Alireza Masomi
چکیده [English]

      Coustructing masonry building has been done in a large scale in our country. A ccording to the recorded statistics. It comprises the majority of building in our country. The loss of life and property as the result previous earthquakes reveals that masonry building have not functioned properly. Meanwhile, their complex behaviors resulted from the heterogenons, nonlinear, and plate behavior of its components has brought about their damages in earthquakes, Therefore, ih is assentail to stady these buildings and to persevere the buildings against earthquakes. This paper deals with the assement of the vulnerability of unarmed masonry buildings by the use of building capacity curve representing the resistance. It also concerns eith the way to find mechanical characteristics and shearing resistance curves of strung walls to show the initial step in modeling. The way of constructing a tridimentioal model of these building by using the SAP2000 engineering software would be helpful in understanding their behavior in different froms of stringing Their nalinear statical analysis and the study of analyzed models can help us understsnt the relative morement of stories, the dagree of ductility and the collapse mechanism in the building. One of the results obtained is that the reduction of the dimensions of horizontal strings would results obtained is that the reduction of the dimensions of horizontal strings would reduce the waste of energy and the ductility in coustruction. When the dimensions of the horizontal and vertrical strings are equal and as thick as the Wall strngs, the optimal reative morement and ductility in the buildings are observed. In addition, in buildings with Weak and thinner vertical in the strings with the walls and mostly on the frist storg has happened insuch a way that in some models, strings and walls an the secoud story have not collapsed.