آزمایش و ارزیابی خصوصیات مکانیکی بتن سنگین تهیه شده از سنگدانه‌های باریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مطالعات تحقیقاتی در زمینه بتن های سنگین دارای گستره وسیعی است. کاربرد این نوع بتن ها به عنوان سپرهای محافظ در مراکز پزشکی و مراکز هسته ای و نیز به عنوان سپر مقاوم درپانل های تسلیحاتی- نظامی جایگاه خاص خود را دارا می باشد. بررسی مصالح بتنی و تکنولوژی مربوط به ساخت این نوع بتن ها، به عنوان ماده مورد استفاده در پانل های مقاوم، اساس شناخت رفتار آنها می باشد. ایلمنیت، لیمونیت، هماتیت، مگنتیت و باریت سنگدانه های معدنی مورد استفاده در تکنولوژی ساخت بتن های سنگین می باشند. در این پژوهش مشخصات مکانیکی بتن تولید شده توسط سنگ معدن باریت مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین ضمن انجام امکان سنجی ساخت بتن سنگین با توجه به منابع معدنی موجود در منطقه، بهینه ترین حالت در تولید انبوه و مناسب این محصول با بهترین کارآئی ارائه گردید. نهایتا با استفاده از نتایج حاصل، نحوه طرح و اجرای این نوع از بتن با حداقل هزینه و با استفاده از منابع قرضه محلی قابل دسترس، ارائه گردیده است.

عنوان مقاله [English]

Testing and evaluating the mechanical properties of concrete made of heavy barite aggregates

نویسنده [English]

  • mehdi golipour
چکیده [English]

 
     Research on the heavy concrete technology expanded rapidly in the last decades. This kind of the concrete can be used for different purposes such as the protective shields of the medical centers and nuclear power plants. Ilmenite, limonite, hematite, magnetite and barite are the common mineral aggregates which are used in the heavy concrete construction technology.
In this research the mechanical properties of the concrete which is made of the Barite are studied. For this purpose, at first the feasibility of the construction of the heavy concrete is considered based on the local mineral resources. Then, the most efficient plan for appropriate production process is explained. Finally, the low cost design and implementation of this type of the concrete is presented using the observed results.