یافتن طرح اختلاط بهینه بتنهای سبکدانه سازه‌ای با استفاده از روش تاگوچی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

   در تولید مواد کامپوزیت با ترکیبات مختلفی از مواد اولیه و مراحل تولید سروکار داریم و برای پیدا کردن ترکیب بهینه در نظر گرفتن تمام حالات ممکن مشکل و گاهی غیر ممکن می‌باشد. روش تاگوچی روشی عددی است که با استفاده از آرایه‌های متعامد خاص به پیشگویی حالت‌های بهینه مواد کامپوزیت می‌پردازد. در این مقاله به بررسی کارآیی این روش و توانایی آن در یافتن طرح اختلاط بهینه بتن‌های سبکدانه سازه‌ای پرداخته شده است. با درست کردن 54 طرح اختلاط متفاوت بتن سبکدانه و مقایسه پیش‌بینی‌های تاگوچی و نتایج آزمایشهای واقعی کارآیی این روش در یافتن طرح اختلاط بهینه بتن‌های سبکدانه سازه‌ای با دقت مناسبی نشان داده شده است.

عنوان مقاله [English]

Finding optimized mix design of LWAC, Using taguchi method

نویسندگان [English]

  • hasan afshin
  • Aliakbare Babalo
  • Afshin ejlali
چکیده [English]

We use many kinds of combinations of raw materials and production levels in producing composite materials. Testing all the states are difficult or even impossible. Taguchi method is a numerical method which predicts optimum state of composite materials using special orthogonal arrays. In this research we have discussed useablity of this method and its’ potential in finding optimum mix design of LWACs. With making 54 different mix designs in laboratory and comparison between taguchi’s prediction and real experiments’ results we will show the useablity of finding optimum mix design of LWAC with a suitable accuracy by this method.