آنالیز و طراحی ستون‌های جدار نازک بتنی با اشکال مختلف دارای بتن با مقاومت بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

      مناسب‌ترین روش برای تعیین ظرفیت باربری یک عضو تحت تأثیر بار محوری و یا بار توام با لنگر خمشی، استفاده از نمودارهای تداخلی است. به منظور آنالیز و طراحی ستون‌های توخالی با مقاطع دایره، مربع و مستطیل شکل با فرض تغییرات خطی کرنش در ارتفاع مقطع و معادلات تعادل استاتیکی و با توجه به خواص و روابط حاکم بر رفتار بتن با مقاومت بالا و در نظر گرفتن متغییرهای مختلف از جمله مقاومت فشاری، بتن، تنش تسلیم میلگردها، ضخامت پوشش بتنی روی میلگردها، نسبت ضخامت به ابعاد مقطع و نحوه آرایش میلگردها برنامه کامپیوتری در محیط MATLAB نوشته شد و تعداد 441 نمودار اندرکنش نیروی محوری و ممان خمشی برای آنالیز و طراحی ستون‌های جدار نازک بتنی با اشکال هندسی فوق ترسیم گردید. استفاده از این دیاگرام‌ها روشی آسان، سریع و مطمئن در آنالیز و طراحی ستون‌های مزبور می‌باشد.

عنوان مقاله [English]

Analysis and design og different shapes of high strength concrete columns

نویسندگان [English]

  • Aliakbar magsodi
  • Homan rezaiyan
چکیده [English]

        In fact the most suitable method for finding the load bearing capacity of a member under the axial load or axial load and bending is make use of the interaction diagrams. To analysis and design the hollow circular, square and rectangular high strength concrete (hsc) column shapes, a linear strain variation was assumed in the cross-section height of the members and then the static equilibrium equations are written by considering the properties and relationships governed in (hsc).Based on this, for different variables such as, concrete compressive strength, reinforcement stress, concrete cover, ratio of thickness to the section dimensions and the bars arrangement, a computer program was developed by the Matlab software and the total number of 441 interaction diagramed were drawn for (hsc) columns. The use of such diagrams is a safe and easy tool for analysis and of hollow hsc columns of different shapes.