ارزیابی کمی آسیب‌پذیری ساختمان‌های بتن مسلح در ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به عدم بازرسی‌های دقیق فنی در مراحل طراحی و ساخت ساختمان‌ها در گذشته، همچنین تغییر کاربری بعضی سازه‌ها و مهمتر از همه لرزه خیزی قابل توجه بسیاری از مناطق مسکونی، بررسی آسیب‌پذیری سازه‌ها ضروری است. بررسی آسیب‌پذیری ساختمان‌ها به دو دسته کیفی و کمی تقسیم‌بندی می‌شود. در روش‌های کمی ساختمان‌ها با دقت و جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این مقاله یک روش ارزیابی مبتنی بر آیین‌نامه ساختمانی ژاپن تشریح شده و تعدادی ساختمان بتنی در سطح شهر ارومیه با روش مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. در این روش دو پارامتر شاخص ظرفیت لرزه‌ای ساختمان Is و شاخص ظرفیت بارجانبی q برای هر طبقه معرفی می‌شود که با تعیین حدود برای این دو پارامتر می‌توان آسیب‌پذیری ساختمان‌ها را ارزیابی نمود.

عنوان مقاله [English]

Quantitative assessment of vulnerability of reinforced concrete buildings in Urmia

نویسندگان [English]

  • seyedadris javadein
  • Mohammadali lotfolahiyagin
چکیده [English]

According to non-existence of accurate inspection tools on various steps of design and construction of buildings in the past, also due to any change in function of some structures and finally of seismic activities of residential regions of the country, vulnerability assessment of existing structures is necessary. Evaluation of vulnerability of the structures is classified in two categories, quantitative and quantitative methods. In qualitative methods, the vulnerability of the structures is investigated exactly and in details. In this paper a quantitative method based on Japanese structural code is used to evaluate the vulnerability of a few concrete buildings in Urmia city. In this method, two parameters named structural seismic capacity index Is and lateral load capacity index q are introduced for each story. Then, by determining limitation for these two parameters the vulnerability of the buildings can be assessed.