بررسی آزمایشگاهی مقاومت چسبندگی بین دو بتن قدیم و جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    امروزه کاربرد سازه‌های بتنی بسیار رایج تر از دیگر سازه‌های مورد استفاده در ساختمان‌ها شده است به طوری که در اغلب کشورهای جهان نسبت مصرف بتن به فولاد از 10 به 1 نیز فراتر رفته است کل بتنی که در سال 91 میلادی در جهان مصرف شده است بالغ بر 3 بیلیون تن یعنی یک تن به ازای هر نفر در جهان تخمین زده می‌شود. تنها ماده‌ای را که بشر به این میزان مصرف می‌کند، آب است. [1]  بعضی مواقع این سازه‌ها به علت وجود نقص در سیستم باربری‌شان در شرایط عادی یا بحرانی، نیاز مبرمی به مقاوم‌سازی اعضای آسیب پذیر پیدا می‌کند. روش‌های مختلفی برای تقویت این اعضا وجود دارد که یکی از آنها توسعه ابعاد مقطع به وسیله بتن تازه می‌باشد. در این روش، میزان چسبندگی بتن تازه به بتن سخت‌شده نقش مهمی در انتقال نیروها ایفا می‌کند. در این تحقیق آزمایشگاهی به اندازه‌گیری تنش چسبندگی ایجاد شده بین بتن سخت ‌شده قدیمی(هسته) و بتن تازه(جداره) در نمونه‌های استوانه‌ایی پرداخته و تأثیر تغییرات سه عامل: طول نمونه، ضخامت جداره و مقاومت فشاری 28 روزه بتن جداره بر روی تنش چسبندگی بررسی می‌شود. در این آزمایش از روش Push-out  برای شکستن نمونه‌ها استفاده شده است.

عنوان مقاله [English]

Experimental study of bond strength between fresh and old concrete

نویسندگان [English]

  • Hadi zarintala
  • Mehdi darvish
  • ebrahim zarintala
چکیده [English]

Todays applying concrete structures is more usual than other structures which are used in buildings as in most of the world’s countries the application ratio of concrete to steel has increased from 10 to 1. Sometimes these structures require strengthening vulnerable members because of deficiency in their loading system in usual and critical conditions. There are different methods for strengthening these members. One of them is developing dimension of section by fresh concrete. In this method, the cohesion extent of fresh concrete to hardened concrete has significant role in force transfer.In this experimental project, the bond stress created between hardened concrete (core) and fresh concrete (screen) in core samples was measured and the effect of changing three factors was investigated that they are the length of sample, screen thickness, and 28 days compressive strength of screen concrete on bond stress. The push-out method was applied in this experiment for cracking the samples.