بهینه سازی سازه های خرپایی به روش توده ذرات با در نظر گرفتن قیود دینامیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه سازه های خرپایی باتوجه به کاربردهای گوناگون آنها بیش از پیش اهمیت پیدا کرده اند. علت استفاده فراوان از این نوع خاص سازه ها مزایای آنها شامل مشارکت اغلب اعضای سازه درتقسیم وتوزیع بار، ویژگی مقاوم بودن آنها (به طوری که فرو ریختن تعداد محدودی از اعضا لزوماً منجر به فروپاشی سازه نمی شود)، پوشاندن دهانه های بزرگ با حداقل مواد مصرفی، راحتی اجرا وغیره می- باشد. از این رو بهینه سازی سازه های خرپایی در پایین آوردن هزینه ها می تواند نقش قابل ملاحظه ای را ایفا کند. این الگوریتم دارای یک سری مزایا می باشد که در مقایسه با سایر الگوریتم ها آن را شاخص تر میکند از جمله این مزایا می توان به اختیار تعداد کم پارامترهای تنظیمی، استفاده مفید از حافظه مورد نیاز و سرعت همگرایی مناسب نام برد. انتخاب فرکانسها به عنوان قیود مسئله برای جلوگیری از پدیده تشدید در سازه و در نتیجه تغییر شکلهای بزرگ و تخریب سازه است. نتایج حاصل از بهینه سازی سازه های خرپایی با در نظر گرفتن قیود دینامیکی توسط الگوریتم پیشنهادی هم از نظر سرعت همگرایی و هم از نظر کیفیت جوابها به مراتب بهتر ازالگوریتم اصلی PSO و الگوریتم های دیگر مورد استفاده در این زمینه تحقیقاتی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimum design of truss structures using particle swarm optimization considering dynamic constraints

نویسندگان [English]

  • siamak talat
  • Hamed Ebrahimzadeh
چکیده [English]

These days, truss structures becomes more important due to their high performance. The benefits of frequent use of this particular type of structures include the participation of all members on dividing and distributing of loads, robustness (this means that the collapse of a limited number of members does not necessarily lead to the collapse of the main structures), covering large spans with minimum consumption, ease implementing, etc. Therefore, the optimization of truss structures can play a significant role on reducing costs. The particle swarm optimization algorithm has a number of advantages compared to other algorithms, which make it superior; some of these benefits is as: a small number of regulatory parameters, good use of required memory and high speed of convergence. The frequency resonances of the structures were selected as the constraints due to prevent large deformation and thereby prevent structural damage. The results of the new proposed algorithm is far better than the original PSO algorithm and other algorithms used in this research in both the rate of convergence and the quality of solutions for finding optimum design of truss structures considering dynamic constraints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kay words: Gptimization
  • Truss structures
  • paritical swarm optimization
  • dynamics constraints