بررسی رفتار لرزه ای مهاربند زانویی در مقایسه با مهاربند ضربدری و شورون درسازه های فولادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با معرفی نوعی نوین از مهاربندها موسوم به مهاربند زانویی به بررسی رفتار لرزه ای قاب های فولادی مهاربندی شده با مهاربند زانویی در مقایسه با قاب های مهاربندی ضربدری و شورون پرداخته شده است. بدین منظور سازه های فولادی مهاربندی شده، با تعداد طبقات سه، پنج، هشت و با سه دهانه با طول ثابت هر دهانه برابر چهار متر، با استفاده از روش بارافزون مورد تحلیل قرارداده شده و به دلیل اینکه تغییر مکان جانبی سازه پارامتری موثر بر خرابی اعضای سازه ای و غیر سازه ای می باشد، مقدار تغییرمکان جانبی قاب های فولادی مهاربندی شده با انواع مختلف مهاربند، و همچنین با توجه به اهمیت شکل پذیری سازه ها، ضریب رفتار اینگونه قاب های فولادی مهاربندی شده با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده آن است که زانویی شکل پذیری و سختی را توامان تامین می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seismic behavior of knee brace compared with X and Chevron bracing in steel frame

نویسندگان [English]

  • Mohamad haghayegh
  • gafar Asgari
  • mohammad sadeg rohani manesh
چکیده [English]

In this paper, with the introduction of a new Knee Brace Frame the seismic behavior of steel frames braced with knee brace compared with X and Chevron brace frame are discussed. For this purpose, the braced steel structures, with the number of floors three, five and eight-story frame with four meters three-span by using pushover analysis are analysed. Considering that lateral displacement structures parameter is an effective parameter on failure of structural and non-structural members, The amount of lateral displacement of steel frames braced with different types of braces, and also given the importance of ductility coefficient such behavior braced steel frames are compared with each other. Studies have shown that, the Knee Brace Frame, ductility and stiffness conjoined provides.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knee bracing
  • pushover analysis
  • lateral displacement
  • modification coefficient of stroctoures