تحلیل عددی اتصالات خمشی فولادی پس‌کشیده همراه بانبشی‌های فوقانی و تحتانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

2 مدیر داخلی مجله

چکیده

به منظور کاهش یا حذف تغییرشکل­های باقی­مانده ایجاد شده در اعضای اصلی سازه پس از باربرداری زلزله، می توان از سیستم‌های خودمرکز استفاده نمود. یکی از روش­های ایجاد خاصیت خودمرکزی در سازه­ها، استفاده از اتصالات پس­کشیده فولادی می­باشد.در این تحقیق با استفاده از تحلیل عددی به روش اجزا محدود، به مطالعه رفتار اتصال پس­کشیده فولادی همراه با نبشی‌های فوقانی و تحتانی پیچ شده به بال تیر­و بال ستون، تحت بارگذاری چرخه‌ای پرداخته و با استفاده از مقایسه مقادیر شاخص­های خسارت گوناگون، نقش عوامل مختلف در عملکرد این اتصال بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد، با استفاده از روش پس­کشیدگی، توان باربری اتصال افزایش قابل توجهی یافته درحالیکه تغییر شکل­های باقی­مانده در اعضای اصلی اتصال ناچیز می­باشد. در یک اتصال پس­کشیده ناحیه ماکزیمم تنش ایجاد شده در تیر بر روی بال تیر بوده و استفاده از ورق تقویت با طول بزرگتر سبب کاهش مقادیر تنش­های ایجاد شده در تیر و کاهش شاخص­های خسارت و درنتیجه کاهش احتمال وقوع گسیختگی ترد در نبشی­های کششی اتصال می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Analysis of Post-Tensioned Steel Moment Connections with Top and Seat Angles

نویسندگان [English]

  • rohollah ahmadi jazani 1
  • peyman Shadman heydari 1
  • mehdi amrii 2
چکیده [English]

To reduce or eliminate residual deformations in the main members of the structures after an earthquake, researchers presented the idea of using self-centering systems. Several types of self-centering systems have been proposed.One of the strategies for created self centering in structures, using post-tensioned(PT) steel moment connections. Until now several types of PT steel connections is provided. In this paper, results of numerical analysis using finite element method in ABAQUS software for five full-scale model of interior PT steel connections with bolted top and seat angles has been studied. The results of numerical analysis in this research demonstrate the beams and columns remain essentially elastic while inelastic deformation of the top and seat angles provided energy dissipation and also using post-tensioning method, increase loading capacity significantly without residual deformation in main members of the connection. In a PT connection, maximum stresses in beam created at the flange of beam and using longer reinforcing plate, cause decrease stresses created in beam and reduce various damage index and risk of brittle fracture in tension angles.Cyclic behavior of numerical model of PT connection with combined axial load and drift demand shows that the axial load reduces bearing capacity of connection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self centering systems
  • Post-Tensioned connections
  • numerical analysis
  • Damage Index