بررسی برخی اثرات استفاده از متاکائولین بعنوان پوزولان در بتن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار واحد اهواز

چکیده

امروزه در اکثر نقاط دنیا تحول عظیمی در تکنولوژی بتن برای دستیابی به بتن‌های با مقاومت بالا پدید آمده است. کاربرد متاکائولین در بتن برای دستیابی به بتن‌های با مقاومت بالا و با دوام، چند سال است که در صنعت بتن جا باز نموده است. ریزی نسبی بسیار زیاد و فعالیت پوزولانی قابل ملاحظه و ایجاد واکنش با هیدروکسید کلسیم موجود در سیمان، این ماده سبب کاهش تخلخل و نفوذپذیری و افزایش دوام و مقاومت در بتن‌ها شده است. در این تحقیق نقش متاکائولین و تأثیر آن بر خواص مکانیکی و پایایی بتن و رسیدن به درصد بهینه استفاده از متاکائولین جهت کسب مقاومت بالا و دوام مناسب مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق تست‌های آزمایشگاهی که شامل بررسی روانی، درصد جذب آب، وزن مخصوص بتن، تست مقاومت الکتریکی (که نشان دهنده‌ی میزان خوردگی و نفوذپذیریست) و تست مقاومت فشاری بر روی نمونه‌هایی با 0،10،15و20 درصد متاکائولین جایگزین سیمان در شرایط سنی 7 و 28 روزه بر روی نمونه 15 X 15 سانتیمتری ساخته شده صورت پذیرفته است. نتایج بدست آمده نشانگر آن بوده که افزودن 10 درصد متاکائولین جایگزین سیمان در آزمایش اسلامپ، 15 درصد متاکائولین جایگزین سیمان در آزمایش مقاومت فشاری و20 درصد متاکائولین جایگزین سیمان در آزمایش مقاومت الکتریکی بیشترین مقادیر و افزودن 15 درصد متاکائولین جایگزین سیمان در آزمایش وزن مخصوص بتن و 20 درصد متاکائولین جایگزین سیمان در آزمایش درصد جذب آب کمترین میزان را نسبت به دیگر طرح‌های ساخته شده از خود نشان داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating some effects of using Metakaolin as pozolan in concrete

نویسندگان [English]

  • Gholamreza saghir shams abadi
  • Abdolkarim Abbasi dezfoli
چکیده [English]

Development of concrete technology is undergoing for achieving high strength concrete. Metakaolin (MK) for obtaining high strength and durable concrete recently is used in industry. The relatively high micro particles and pozolan activity and reaction with calcium hydroxide of cement, causes lower voids, permeability and increasing durability. In the present research the history of pozolans and their materials specially MK and their effects on mechanical properties to achieve an optimize percentage of MK instead of cement were investigated. The tests are included as workability, absorbing water, relative density, electric resistance (that shows permeability and corrosion resistance) and compressive strength. The tests were carried out on 0%, 10%, 15% and 20% of MK in replacement of cement on 150x150 mm samples on 7 and 28 days after casting. The results show that 10% of MK has better workability. 15%  of MK higher compressive strength and 20% higher electric resistance and lower absorbing water and 15% have a reduced relative density

کلیدواژه‌ها [English]

  • pozolan
  • Metakaolin
  • relative density
  • permeability
  • Mechanical Properties