ارزیابی عملکرد خمشی تیرهای فولادی I شکل پیش‌تنیده شده با تاندونهای میلگردی نامتصل به روش آنالیز عددی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشگاه صنعتی مراغه، مراغه، ایران

2 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان شرقی

3 دانشگاه تبریز

چکیده

هدف اساسی از بکارگیری تکنیک پیش‌تنیدگی در سازه‌های فولادی، کاهش وزن مقاطع بواسطة افزایش ظرفیت باربری آنها می‌باشد که نهایتاً منجر به تحقق مزایای فنی و اقتصادی در چنین سازه‌هایی می‌گردد. در این تحقیق، روش پیش‌تنیدگی بصورت پس‌کشیدگی تاندونهای میلگردی خارجی نصب شده در نمونه‌های متنوعی از تیرهای فولادی   Iشکل، جهت تعیین میزان افزایش مقاومت خمشی و بهبود ظرفیت باربری، توسط نرم‌افزار المان محدود ABAQUS  مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرد. با توجه به وجود نتایج آزمایشگاهی و مقایسه با نتایج تحلیل‌های نرم‌افزاری انجام یافته برای هرکدام از نمونه‌ها، تطابق مناسبی بین آنها مشاهده شده و با اعمال تکنیک پیش‌تنیدگی، عملکرد خمشی تیرهای فولادی در قالب  شاخص‌هایی نظیر تنش، کرنش و خیز بال پایینی تیر در وسط دهانه، همگی به میزان قابل توجهی بهبود می‌یابند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Flexural Performance of Steel I-Beams Prestressed with Unbounded Bar Tendons by Numerical Analysis Method

نویسندگان [English]

  • Afshin Yadegari 1
  • rasool khodayari 2
  • mohammad ali lotfollahi Yaghin 3
1 Department of Civil Engineering, Maragheh University of Technology, Maragheh, Iran
چکیده [English]

The basic purpose of applying the Prestressing technique in steel structures, weight decrease of sections because of is increase their load-carrying capacity that this eventually led to the realization of technical and economic advantages of such structures are. In this paper, prestressing method in steel I-beams, as post-tensioning of the external tendons installed in various samples of steel beams, to determine the increase of flexural strength and improve of load capacity, is analysis and evaluation by the finite element software of ABAQUS. Considering the existence of experimental results in this study, and comparison between these results and analysis done for each of the samples, among them a suitable corresponded can be observed and applying the prestressing technique, Flexural behavior of beams in the form of indicators such as stress, strain and displacement bottom flang of the  beem in the mid-span, are all significantly to be improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bar tendon
  • Prestressing technique
  • Flexural behavior
  • Deviator
  • Numerical Analysis method