ضریب زلزله زاویه‌ای در سازه‌های نامنظم در پلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران شرق،تهران،ایران

2 مهندسی عمران،فنی و مهندسی،آزاد اسلامی واحد تهران شرق،تهران،ایران

3 دانشگاه آزاد-تهران شرق

چکیده

     امروزه روش رایج طراحی لرزه‌ای سازه‌ها در آیین نامه‌ها براساس روش استاتیکی معادل و تعیین برش پایه طراحی با استفاده از طیف خطی می‌باشد. برای تعیین برش پایه از ضریبی به نام ضریب زلزله استفاده می‌شود. در این مقاله ابتدا روش‌های محاسبه و عوامل تاثیرگذار بر ضریب رفتار بررسی می‌شود. سپس تعدادی سازه فولادی با سیستم‌های باربر جانبی قاب خمشی و مهاربندی هم محور با تعداد طبقات 3 و 7 و 10، نامنظم در پلان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. با انجام یک تحلیل استاتیکی غیرخطی پوش‌آور تحت اثر بارهای جانبی، شکل‌پذیری و ضرایب اضافه مقاومت آن‌ها در زوایای مختلف با توجه به محدود نمودن شکل‌پذیری محلی در المان‌های سازه (بر اساس دریفت حداکثر) و نهایتاً ضرایب رفتار (با توجه به مقادیر بدست آمده از تحلیل) محاسبه می‌شود. فرض می‌شود که ضرایب رفتار زاویه‌ای از یک قاعده مستطیلی پیروی می‌کنند بطوریکه مقادیر ضریب رفتار زاویه‌ای با طول پاره خطی که از مبدا با زاویه مورد نظر در مستطیلی که اضلاع آن ضریب رفتار جهت اصلی سازه می‌باشند برابر است. سپس مقادیر ضریب رفتار زاویه‌ای بدست آمده از این قاعده با مقادیر بدست آمده از تحلیل استاتیکی غیرخطی مقایسه می‌گردد. با توجه به نتایج نیز مشاهده می‌شود که ضرایب رفتار زاویه‌ای بدست آمده از این نوع تحلیل در مقایسه با مقادیر آن از قاعده مستطیلی، کمی دست بالاتر بوده و از این قاعده به خوبی پیروی می‌کند و همچنین سازه در این زوایا نسبت به جهات اصلی رفتار بهتری از خود نشان می‌دهد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Angular Earthquake Coefficient in Irregular Structures on Plan

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Bahari 1
  • Alireza faroughi 2
  • mohammad ghanoonibagha 3
1 Islamic Azad Univercity/ East Tehran Branch/Tehran/iran
2 civil,technical and engineering,islamic azad east tehran,tehran,iran
چکیده [English]

Today is a common method of seismic design of structures in the regulations are based on the static method equivalent and Determine the base shear design by using The linear spectrum. To determine the base shear, a coefficient called earthquake coefficient is used. In this article first, Methods of calculation and factors affecting the behavior of factors are investigated. Then a number of steel structures with lateral load systems MRF and CBF, with the number of floors 3, 7 and 10 Irregular on the plan is evaluated. By performing a non-linear static analysis under the influence of lateral loads، Ductility and their coefficient of resistance in different angles Due to the limitation of local ductility in structural elements (Based on maximum drift) and  finally the behavior coefficients (Given the values obtained from the analysis) will be counted. It is assumed that the angular behavior coefficients follow a rectangular rule so that the values of the angular behavior coefficient with the length of the line from the origin with the desired angle in a rectangle whose sides are the coefficient of behavior of the main structure of the structure is equal. Then, the values of the angular behavior coefficient obtained from this rule are compared with the values obtained from nonlinear static analysis. According to the results, it is also observed that the angular behavior coefficients obtained from this type of analysis are slightly higher than their values from the rectangular base, and follow this rule well. As well as structures at these angles relative to the main directions shows better behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Angular earthquake coefficient
  • Angular behavior coefficient
  • Angular Period of time
  • Added Strength coefficient
  • ductility