بررسی ضریب رفتار قاب‏ خمشی فولادی تحت اثر هندسه سازه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد واحد دامغان

2 عضو هیات علمی واحد دامغان

چکیده

آنالیز و طراحی سازه‌ها صرفاً بر اساس رفتار ارتجاعی اعضاء و عدم توجه به رفتار خمیری و ظرفیت تار خمیری سازه‌ها در تحمل نیروهای جانبی منجر به طراحی غیراقتصادی می‌شود. ‌تقریباً‌ تمامی آیین‌نامه‌های معتبر دنیا یک ضریب ویژه موسوم به ضریب رفتار ساختمان که جهت کاهش نیروهای زلزله محاسبه شده،‌در نظر گرفته و طراح را مجاز به آنالیز الاستیک سازه تحت نیروهای کاهش یافته و طراحی بر اساس نتایج آن می‌نماید. مقادیر این ضریب درآیین‌نامه‌های زلزله، اصولاً بر اساس مشاهدات عملکرد سیستم‌های ساختمانی مختلف در زلزله‌های قوی گذشته و بر مبنای قضاوت مهندسی می‌باشد. بر این اساس پژوهشگران زیادی نگرانی خود را از بابت فقدان وجود ضرایب رفتار معقول و مبتنی بر مطالعات تحقیقاتی و پشتوانه محاسباتی در آیین نامه های زلزله بیان داشته و بر اصلاح این ضرایب بر اساس مطالعات علمی ،‌تأکید ورزیده‌اند. با بررسی نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی بر روی سازه‏های مورد مطالعه در دو حالت با ضریب رفتار 6 و رفتار 7 مشخص شد افزایش ضریب رفتار سوای از تعداد طبقات و ارتفاع سازه می‌تواند نقش بسیار مهمی در کاهش قابل ملاحظه‌ای پاسخ لرزه‌ای در سازه‌های مورد مطالعه داشته باشد. ضریب رفتار در ساختمان، تاثیر بسزایی در تغییر مکان افقی سازه ندارند. چراکه در ساختمان‌های یک و چهار طبقه، طبق آیین‌نامه 2800 ویرایش 4، اثر پیچش لحاظ نمی‌شود، و به این علت، ضریب رفتار مختلف در ساختمان‌های یک و چهار طبقه، تاثیر چندانی در نیروی زلزله ندارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Coefficient of Steel Frame Behavior Under the Influence of Structural Geometry

نویسندگان [English]

  • Babak Hosamzadeh 1
  • mohammad reza hashemi 2
چکیده [English]

The analysis and design of structures based solely on the elastic behavior of the members and the lack of attention to the plastic behavior in tolerating of the lateral forces leads to noneconomic design. All the regulations in the world, a special coefficient, called the building's coefficient of behavior, which is calculated to reduce the earthquake forces is considered and allows the designer to analyze the elastic structure under reduced forces and design based on its results. The magnitude of this coefficient in the earthquake regulations is based primarily on the observations of the performance of various building systems in past strong earthquakes and based on engineering judgments. Accordingly, many researchers have expressed concern about the lack of reasonable coefficient of behavior, based on research studies and computational backing in earthquake regulations, and emphasized on the correction of these coefficients based on scientific studies. By studying the results of dynamic analysis on the studied structures in two types with behavior factor 6 and behavior 7, it was shown that increasing the coefficient of behavior can play a very important role in the Seismic response. The coefficient of behavior in the building does not have a significant effect on the horizontal displacement of the structure.  Because in the buildings of one and four story, according to the 2800, the effect of twisting is not considered, and because of this, the coefficient of behavior in the buildings of one and four floors does not have much effect on the earthquake force.

کلیدواژه‌ها [English]

  • behavioral coefficient
  • dynamic and static analysis
  • inregularity plan
  • seismic response