بهینه‌سازی سازه‌های هایپربولیک با استفاده از روش جستجوی ذرات باردار (CSS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده

سازه‌های هایپربولیک نوعی از سازه‌های فضاکار شبکه‌ای می‌باشند. شکل این سازه‌ها مانند یک شکل مربعی می‌باشد که گوشه‌های آن خم شده است. وقتی وسط اضلاع مربع را در جهات x و y بهم وصل می‌کنیم، این اضلاع وسطی (که مانند علامت جمع + می‌باشد) با خم شدن گوشه‌ها ثابت در جای خود باقی می‌مانند و z آنها تغییر نمی‌کند. ولی بقیه نقاط، مختصات z آنها تغییر می‌کند و سازه‌ی هایپربولیک را تشکیل می‌دهد. از این نوع سازه‌ها برای پوشش دهانه‌های طولانی استفاده می‌شود. در این مقاله، سازه‌ی مورد نظر به طور همزمان از لحاظ شکل و اندازه بهینه‌سازی می‌شود. برای بهینه‌سازی سازه‌ی هایپربولیک از الگوریتم جستجوی ذرات باردار استفاده شده است. و نتایج حاصل از آن با نتایج حاصل از الگوریتم ژنتیک مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Hyperbolic Structures Using the Charged System Search (CSS) Algorithm

نویسندگان [English]

  • zahra noori
  • siamak talat ahari
  • bahman farahmand Azar
چکیده [English]

      Hyperbolic structures are grid-based space structures. The shape of the structures is similar to a square with fillet edges. If the mid-point of the square sides is connected in orthogonal x and y directions, the “+” shaped configuration remains at its position if the edges become even more curved and their elevation (z coordinates) do not change. Nonetheless, the elevation of the remaining points changes and form the hyperbolic structure. The application of hyperbolic structures is in covering long-span. In this study, a particular hyperbolic structure is optimized both in terms of shape and size. The Charged System Search (CSS) algorithm is used to carry out the optimization. Subsequently, optimization results are compared with corresponding results from the genetic algorithm method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyperbolic structures
  • Optimization
  • Charged System Search (CSS) algorithm
  • Genetic Algorithm