بررسی احتمال آسیب‌پذیری سازه‌های میان‌مرتبه قاب خمشی فولادی دارای سیستم کاهش مقطع تیر(RBS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این مطالعه به تعیین میزان تأثیرگذاری ایجاد کاهش مقطع در تیرها، بروی منحنی‌های شکنندگی سیستم­ قاب خمشی متوسط  و بررسی نتایج آن پرداخته شده است. برای این منظور از تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی استفاده شده است. بطورکلی دو نوع سازه در این مطالعه انتخاب گردیده است دسته اول قابهای  5 و 10 طبقه قاب خمشی و دسته دوم سازه‌های با ایجاد کاهش مقطع در تیرها. باتوجه به اینکه این تحقیق با استفاده از نرم‌افزار OpenSees انجام گردیده است، لذا جهت مدلسازی مقطع کاهش‌یافته از مدل فنر پیچشی Ibarra-Krawinkler بصورت پلاستیسیته متمرکز روی تیرها، ستون‌ها و ناحیه پانل­زون استفاده گردیده است، که پس از تثبیت عملکرد سازه RBS برای یک تیر طره‌ای، این مدل برای سازه‌های چند درجه آزادی تعمیم داده شده است، و در انتها مدل‌ها تحت تحلیل دینامیکی افزایشی قرارگرفته و از نتایج حاصل از تحلیل سازه‌های قاب خمشی و سازه‌های RBS برای محاسبه و استخراج منحنی‌های شکنندگی سازه‌ها استفاده شده و باهمدیگر مقایسه گردیده‌اند. با توجه به نمودارهای منحنی‌های شکنندگی سازه‌های میان‌مرتبه  احتمال آسیب مدل IMF  نسبت به RBS بیشتر بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Fragility Curve of Mid-rise Sreel Moment Frame with Reduce Beam Section

نویسندگان [English]

  • mohammad asadi
  • mehdi rahimi asl
  • ali bakhshi
چکیده [English]

       In this study to determine the reduce beam section effect, on intermediate  moment frame system behavior and its results, are discussed. For this purpose, non-linear static analysis is used. Generally, two types of structures have been selected in this study, the first 5, 10 and 15-story moment frame and the second with a cross section reduction in beam structures. Since this research has been done using software OpenSEES also to modeling reduce beam section, we used Krawinkler-Ibarra rotational spring model with concentrate plasticity on beams. After verification of RBS for a cantilever beam, this model has been extended to multi degree of freedom buildings. Finally different models have been subjected to incremental dynamic analysis and the results of analyzing the flexural structures of the frame and RBS structures have been used to calculate and extract the fracture curves of the structures and compare them. With respect to the fracture curve graphs of intermediate structures, the probability of colliding the IMF model with the RBS is higher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intermediate Moment-Resisting Frames (IMF)
  • Reduced beam section
  • (RBS)
  • Fragility curve
  • Increasing Dynamic Analysis