بررسی تاثیر متقابل انواع الیاف و پوزولان بر روی خواص بتن غیرسازه‌ای (فوم بتن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

امروزه وزن مواد مورد استفاده در سازه‌های ساختمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به طوری که با رخداد زلزله‌های اخیر، اهمیت مصالح سبک، بیشتر به نظر می‌رسد. فوم بتن یک مصالح غیرسازه‌ای است که به دلیل وزن بسیار سبک جهت مصارف غیرسازه‌ای در ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر با وزن بسیار پایین دارای مقاومت قابل قبولی می‌باشد. ولیکن این ماده غیرسازه‌ای دارای مشکلاتی می‌باشد که بعضاً استفاده از آن را دشوار می‌سازد. این عیوب شامل جمع‌شدگی و تخلخل بسیار زیاد است. در این تحقیق به منظور اصلاح خواص و جمع‌شدگی شدید فوم بتن از الیاف پلی پروپیلن، الیاف سنتیتیک استفاده شد.از ماده نانوسیلیس و خاکستر شلتوک برنج به عنوان ماده مکمل جهت افزایش مقاومت مکانیکی و جایگزین سیمان استفاده گردید. بر روی فوم بتن ساخته شده آزمایش‌های مقاومت فشاری، مقاومت کششی و انقباض صورت گرفت. بیشینه مقاومت فشاری متعلق به طرح‌های حاوی یک درصد الیاف سنتیتیک و یک درصد نانوسیلیس محاسبه گردید. در نهایت مشخص گردید خاکستر شلتوک برنج در پنج درصد جایگزینی باعث افزایش مقاومت فشاری و مقاومت کششی در سن 28 روزه می‌گردد. افزودن الیاف سنتیتیک به فوم بتن باعث افزایش کم مقاومت فشاری و افزایش چشمگیر مقاومت کششی را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Fibers and Pozzolanic Materials on the Properties of non - structural Concrete(Foam Concrete)

نویسندگان [English]

  • Mahyar Kaveh
  • Reza Farokhzad
Department of Civil Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Foam concrete is new cover for several usages in building industry that is very useful because of its unique specification. The high value of strength to weight ratio, low Thermal conductivity Coefficient and the high Heat insulation and soundproof ability is the most advantage of this type concrete. In this investigation we use Polypropylene fibers, Synthetic fibers, rice husk ash and nano silica to improve the foam concrete abilities. The fibers are used as additive and rice husk ash & nano silica are replaced as cement. The compressive strength test, tensile strength test and lentgh change test are performed on all foam concretes. Maximum compressive strength belongs to designs containing 1% synthetic fibers and 1% nano-silica. Finally, it was determined that rice paddy ash in 5% replacement has a 9% increase in compressive strength of 28 days and a 17% increase in tensile strength of 28 days. Compressive strength is not affected by Polypropylene fibers in 0.1% and 0.2%, and in 0.3%, compressive strength decreases. Adding 1% of synthetic fiber to concrete foam has 17% growth in compressive strength and 75% growth in tensile strength. Adding 1% nano-silica to foam concrete has a 20% growth in compressive strength and 38% growth in tensile strength. Nanosilica and rice husk ash decreased by 21% and 9% decrease in concrete shrinkage due to decreased absorption of foam concrete. Polypropylene and synthetic fibers cause 6 to 15% reduction in the contraction due to concrete drying.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foam Concrete
  • polypropylene fiber
  • pozzolanic materials
  • Nano-silica