بررسی تغییر ابعاد اجزای اتصال نیمه‌صلب تیر به ستون روی رفتار و درصد گیرداری این اتصال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری، واحدقزوین دانشگاه آزاداسلامی، قزوین، ایران

چکیده

تحلیل سازه با رفتار واقعی اتصالات آن بسیارپیچیده است و به همین دلیل با تمهیداتی از جمله استفاده از مفهوم خط تیر، به هر اتصال، صلبیت خاصی را نسبت می‌دهند و بدین طریق آنها را دسته‌بندی می‌نمایند. در این تحقیق به بررسی اتصال نیمه‌صلب با ورق‌های سخت‌کننده در قسمت اتصال جان تیر به ستون پرداخته شده است. برای این کار از 64 مدل تحلیلی که در آن ابعاد ورق‌های سخت‌کننده از جمله ارتفاع، عرض و ضخامت تغییر می‌کند استفاده شده است. مشخصات مدل‌های تحلیلی که در نرم‌افزار آباکوس ساخته شده‌اند در همه حالت یکسان است. و در این مدل‌ها ارتفاع و عرض ورق‌های اتصال که جان تیر را از دو طرف در بر می‌گیرند داری 4 حالت متغیر برای ارتفاع، چهار حالت متغیر برای عرض و 4 حالت متغیر برای ضخامت در نظر گرفته شده است. اتصالات تحت آنالیز استاتیکی غیرخطی مدل شدند و نمودار لنگر- دوران برای هر حالت ترسیم گردید. بدین‌صورت رفتار اتصال نیمه‌صلب و تاثیر ورق‌های اتصال جان در عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با بررسی نتایج رابطه‌ای برای تخمین درصد گیرداری اتصال نیمه صلب ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Changing the Dimensions of the Connecting Parts of Beam-to-column Semi-rigid Connections on the Behavior and the Rigidity Percentage of this Connection

نویسندگان [English]

  • ALI DELNAVAZ
  • amirhosein mollaeskandari
Assistant professor, Department of civil engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

     Structural analysis is very complicated in terms of actual behavior of its connections, and for this reason, by employing the concept of the beam line, certain stiffness is attributed to each connection and thus the connections are categorized. In this research, a semi-rigid connection with stiffener plates is considered in the connection between a beam web and a column. For this purpose, 64 analytical models are utilized, in which the features of stiffener plates, such as height, width, and thickness are changed. There are four variable modes for height, four variable modes for widths, and four variable modes for thickness, making a total of 64 different models. The connections were modeled under a nonlinear static analysis and then the momentum-rotation diagrams were plotted for each mode. So that, the behavior of the semi-rigid connection and the impact of the connecting plates on its performance was investigated. Finally, by comparing the results, a relationship was provided for estimating the rigidity percentage of a semi-rigid connection

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semi-rigid connection
  • Rigidity percentage
  • Non-linear static analysis
  • Moment-rotation diagram